Inspirace z Norska

Publikováno: 18.5.2017 | Autor: admin

Studijní cesta 5 zaměstnanců Kostky do Oslo, Norsko v termínu 4. 4. -7. 4. 2017.

Kostka Krásná Lípa realizovala projekt „Kompetence v kostce“, který byl zaměřen na zvýšení kompetencí, dovedností a zaměstnanosti romských žen. Dále na udržení služby péče o děti od 3 do 6 let. V návaznosti na tento projekt a další aktivity naší organizace máme zájem o sdílení zkušeností s norskými kolegy a seznámit se s jejich metodami přímé práce s klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Chceme se také obohatit o nové znalosti v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života. V rámci projektu se 5 našich pracovníků zúčastní krátkého studijního pobytu v Norsku. Seznámíme se norskou praxí, vyhodnotíme její přínosy a využitelnost v českém prostředí. Nové know how a  příklady dobré praxe využijeme v naší práci s klienty i našich dalších aktivitách.

Cílem projektu je seznámení se zkušenostmi a příklady dobré praxe práce s klienty v organizacích v Norsku, jejich vyhodnocení vč. dopadů na cílovou skupinu a následné využití v české praxi. Studijní cesty se zúčastní  5 zaměstnanců organizace Kostka Krásná Lípa v termínu 5. – 7. 4. 2017. Pracovníci budou sdílet zkušenosti a získají nové poznatky v následujících oblastech:
- práce s dětmi v předškolním věku, které vyrůstají v nepodnětném sociálně slabém prostředí
- sociální práce s rodinami ze sociálně slabého prostředí, ve kterých dochází k zanedbání péče o dítě, a které se nachází v obtížné životní situaci
- podpora nízkokvalifikovaných osob, mužů a žen, při získání zaměstnání, vč. kvalifikace a kompetencí
- rovné příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života

Z Kostky navštíví partnerské organizace dlouhodobí zaměstnanci Kostky ze služeb pro rodinu, ze služeb pro nezaměstnané zejména romské ženy, ze služby péče o děti od 3 do 6 let, kteří se účastní přípravy projektů a přímé práce s klienty. Inspirace v přístupech může být ihned zhodnocena při naší práci, další dobré příklady z praxe a know how můžeme po vyhodnocení zapracovat do standardů naší práce a dalších projektů, tak aby byl přínosný pro cílovou skupinu.