Už vím

Už vím
Publikováno: 9.2.2017 | Autor: admin

Projekt je zaměřen na podporu zdravotně - hygienické prevence u dětí a mládeže a v chudých rodinách.

Pracovníci Kostky si vytvoří preventivní materiály, které následně využijí v prevenci při práci s dětmi i rodinami v regionu.

Finančně podpořil Nadační fond Albert z programu Bertík pomáhá 2017.

Zaměřili jsme se na vytvoření 15 tématických karet a balíčků, týkajících se zdraví a hygieny. Dneska v jednotlivých službách používáme karty, kde jsou základní informace k tématu, tyto katy jsou doplněny o ukázky přípravků a materiálu Témata s kterými jsme pracovali jsou: 

 1. Hygienické návyky
 2. Zuby
 3. Péče o dítě 0-3 roky
 4. Péče o dítě 3-6 let
 5. Péče o školní dítě
 6. Štěnice, šváby a vši
 7. Menstruace
 8. Zdravá strava
 9. První návštěva gynekologa
 10. Očkování
 11. Alkohol, gamblerství, cigarety, drogy
 12. Bezpečný sex
 13. Těhotenství
 14. Kožní nemoci
 15. První pomoc

Témata byla zpracována formou karet. Karty obsahují základní informace týkající se tématu a jsou strukturovány tak, aby upoutaly pozornost uživatele. Informace jsou ve formě srozumitelné jak dětem, tak dospělým. Ke všem tématům byly vytvořeny ukázkové balíčky. Tyto balíčky obsahují názornou ukázku materiálu, který s danými tématy souvisí. Například u tématu vši je možné si prohlédnout různé preventivní přípravky, šampony na vši nebo všiváček, u zubní hygieny zase kartáčky na zuby, mezizubní kartáčky, ústní vody, zubní nitě apod. Pomocí těchto karet byli oslovováni vytipovaní uživatelé a s daným tématem byli seznámeni. Srozumitelnost karet byla ověřena u 30 dětí, 15 mladistvých a 15 rodin krátkým testem.

Celkem 15 rodin jsme proškolili a to v tématech: zdravá výživa, péče o dítě 3-6 let, drogy, bezpečný sex, alkohol, cigarety, gamblerství, péče o školní dítě, očkování a péče o dítě 0-3 roky.

Celkem 32 mladistvých jsme proškolili v tématech první návštěva gynekologa, bezpečný sex, alkohol, cigarety gamblerství, první pomoc, těhotenství, kožní nemoci, hygienické návyky

Celkem 45 dětí jsme proškolili v tématech vši, kožní nemoci, první pomoc, zdravá výživa, zuby a hygienické návyky.

Karty a balíčky nám budou sloužit dál v naší práci.