Najdi své místo v Kostce

Najdi své místo v Kostce
Publikováno: 1.11.2017 | Autor: Admin

Kostka přijme do týmu kolegy a kolegyně na tyto pozice:

 • komunitní pracovník/pracovnice
 • sociální pracovník/pracovnice a pracovník/pracovnice v sociálních službách pro sociálně aktivizační službu pro drodiny s dětmi 
 • pracovník/pracovnice v sociálních službách pro odlehčovací služby - domácí péči
 • pracovník/pracovnice v sociálních službách pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

 

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na volfova@komunitnicentrum.com nebo osobně přineste na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa.

Více informací na tel.: 777 291 400

Komunitní práce bude vykonávána v obci Krásná Lípa. Jedná se o přímou práci se skupinami obyvatel, mapování a strukturování problémů, zapojování dalších stran do jejich řešení, aktivizace skupin obyvatel k rozvoji území i komunity.

Cílem komunitní práce je zapojit do řešení problémů v dané lokalitě všechny strany, kterých se tyto problémy týkají.

Z jedné strany obyvatele, které je třeba aktivizovat a podporovat a vybavit je potřebnými znalostmi a kompetencemi, jak postupovat a jednat společně.

Z druhé strany je třeba zapojit i sousedy z nejbližšího okolí, místní instituce a organizace a podporovat komunikaci a spolupráci mezi nimi.

 

Požadujeme:

 • vzdělání USO nebo VŠ
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup

 

Vítáme:

 • zkušenost s prací v sociálně vyloučených lokalitách
 • organizační dovednosti, schopnost komunikace s různými skupinami

 Nabízíme:

 • úvazek celý 1,0
 • další vzdělávání, profesní rozvoj
 • možnost spolupracovat na tvorbě metodik komunitní práce
 • nástup 1. 1. 2018; pracovní smlouva na 3 roky
 • zaměstnanecké benefity - dovolená 25 dnů, FKSP

 

Při pohovoru uchazeč předloží:

 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů

 

 Principy komunitní práce

 
Hodnoty komunitní (sociální) práce jsou naplňovány skrze následující principy: 
 
1. Aktivizace = „probouzení“, rozvoj činorodosti, samostatnosti členů komunity při řešení sdílených problémů vedoucí k participaci a ke zplnomocnění; proces podněcování členů komunity ke změně pasivního postoje a přístupu v aktivní, posílení pocitu „mohu ovlivnit podmínky, které mají vliv na mou životní situaci“. Komunitní (sociální) pracovník vyhledává přirozené autority uvnitř komunity, prostřednictvím nichž získává informace a mapuje potřeby komunity, navazuje spolupráci, motivuje členy komunity k převzetí iniciativy a odpovědnosti, nalézání způsobů řešení problémů a hledá způsoby zapojení neaktivní části komunity.
 
2. Participace = „podílení se“, účast na rozhodování a na přímé realizaci opatření na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, města či mikroregionu. Participace zahrnuje široké spektrum aktivit. Horizontální participace na úrovni občanské společnosti může mít podobu zapojování lidí do sousedské a širší komunity, do diskuse nad důležitými opatřeními týkajícími se života v obcích. Vertikální participace („politická“) pak může zahrnovat účast lidí na procesech plánování, rozhodování, řízení, implementace a evaluace, podílení se na výkonu moci a sebeurčení (zapojování lidí do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni). 
 
3. Zplnomocnění = „předání“, přenechání komunity vlastnímu řízení ve chvíli, kdy již získala vliv nad podmínkami svého života; je výsledkem uschopnění a zkompetentnění členů komunity, kteří znají své problémy, jsou si vědomi svých zdrojů/silných stránek a mají schopnost a kapacitu jednat a dosahovat vliv (mají přístup ke komponentům moci - vědění, dovednosti, rozhodování, sítě a zdroje). Proces zplnomocnění probíhá skrze kritické uvědomění, participaci na lokálních záležitostech a partnerství zúčastněných aktérů. Výsledkem zplnomocnění je sdílení redistribuce moci.
 
4. Kolektivní/skupinová spolupráce = spolupráce se skupinami lidí, pro kterou je třeba vytvořit adekvátní podmínky (posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, vzájemná solidarita a pomoc, respekt k odlišnostem, dobrovolnost, rovnocennost, koncentrace na silné stránky lidí a komunit, otevřenost, informovanost, transparentnost, sebeorganizování na demokratických principech).  Komunitní (sociální) práce je přístup, který spojuje lidi dohromady a vede je k tomu, aby prostřednictvím efektivního využití vlastních zdrojů uměli nacházet řešení svých problémů, aby dokázali hájit své zájmy a jednat v zájmu celku s ohledem na individuální potřeby členů komunity. Ukazuje lidem, že jejich přání a problémy jsou podobné/stejné jako potřeby jejich sousedů, že se jedná o problémy, se kterými si jeden člověk poradit nedokáže, společnými silami je ale mohou zvládnout. 
 
5. Práce s místními zdroji, dosažitelnost úspěchů, udržitelnost výsledků a dosažených změn = zplnomocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů; koncentruje se na silné stránky lidí a je posilován zkušeností malých společných úspěchů více lidí, vytváří předpoklady pro  udržitelnost výsledků a dosažených změn.
 
6. Komplexní přístup = víceúrovňový, se zapojením různých aktérů, vyjednávání konsensu, využívání mnoha metod.
 
7. Zodpovědnost, sdílená zodpovědnost
 
8. Reflektivní praxe a celoživotní učení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Převážná část práce je vykonávána v terénu přímou prací v domácnostech. Služba spolupracuje s OSPOD a dalšími subjekty. Služba je poskytována v 18 obcích Šluknovska. 

 

Požadujeme:

 • vzdělání dle zákona o sociálních službách tj. sociální pracovník/ce VŠ v oboru, pracovník v sociálních službách USO + kurz Pracovník v sociálních službách
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup
 • řidičské oprávnění skupiny „B“
 • orientaci v sociální práci 

Vítáme:

 • zkušenost s poskytováním služby osobám v krizi
 • praxi v sociálních službách

 Nabízíme:

 • úvazek celý
 • vzdělávání, supervize, profesní rozvoj
 • nástup možný ihned
 • zaměstnanecké benefity - dovolená 25 dnů, FKSP

 

Při pohovoru uchazeč předloží:

 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů

 

 

Odlehčovací služby

Kostka poskytuje terénní domácí péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Jedná se o samostatnou práci v domácnostech klientů ze Šluknovska, zejména o péči o seniory.

Požadujeme:

 • vzdělání - USO, kurz Pracovník v sociálních službách
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Vítáme:

 • zkušenost s péčí o seniory
 • praxi v sociálních službách

 Nabízíme:

 • úvazek zkrácený 0,3 - 0,5 (tj. 12-20 hod. týdně)
 • vzdělávání, supervize, profesní rozvoj
 • nástup možný ihned
 • zaměstnanecké benefity - dovolená 25 dnů, FKSP

 

Při pohovoru uchazeč předloží:

 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů

 

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Požadujeme:

 • vzdělání - USO, kurz Pracovník v sociálních službách
 • ochotu pracovat v odpoledních hodinách a v sobotu
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup

Vítáme:

 • zkušenost s přímou sociální prací s dětmi a mládeží
 • praxi v sociálních službách

 Nabízíme:

 • úvazek celý nebo zkrácený
 • vzdělávání, supervize, profesní rozvoj
 • nástup možný ihned
 • zaměstnanecké benefity - dovolená 25 dnů, FKSP

 

Při pohovoru uchazeč předloží:

 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů