Najdi své místo v Kostce

Najdi své místo v Kostce
Publikováno: 13.2.2018 | Autor: Admin

Kostka přijme do týmu kolegy a kolegyně na tyto pozice:

 • sociální pracovník/pracovnice 0,5 úvazku
 • komunitní pracovník/pracovnice 1,0 úvazku
 • pracovník/pracovnice v sociálních službách pro odlehčovací služby - domácí péči 0,3 - 0,5 úvazku

 

 

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na volfova@komunitnicentrum.com nebo osobně přineste na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa.

Více informací na tel.: 777 291 400

Komunitní práce bude vykonávána v obci Krásná Lípa. Jedná se o přímou práci se skupinami obyvatel, mapování a strukturování problémů, zapojování dalších stran do jejich řešení, aktivizace skupin obyvatel k rozvoji území i komunity.

Cílem komunitní práce je zapojit do řešení problémů v dané lokalitě všechny strany, kterých se tyto problémy týkají.

Z jedné strany obyvatele, které je třeba aktivizovat a podporovat a vybavit je potřebnými znalostmi a kompetencemi, jak postupovat a jednat společně.

Z druhé strany je třeba zapojit i sousedy z nejbližšího okolí, místní instituce a organizace a podporovat komunikaci a spolupráci mezi nimi.

 

Požadujeme:

 • vzdělání USO nebo VŠ
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup

 

Vítáme:

 • zkušenost s prací v sociálně vyloučených lokalitách
 • organizační dovednosti, schopnost komunikace s různými skupinami

 Nabízíme:

 • úvazek částečný 1,0
 • další vzdělávání, profesní rozvoj
 • možnost spolupracovat na tvorbě metodik komunitní práce
 • nástup možný ihned; pracovní smlouva do roku 2020
 • zaměstnanecké benefity - dovolená 25 dnů, FKSP

 

Při pohovoru uchazeč předloží:

 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů

 

 Principy komunitní práce

 
Hodnoty komunitní (sociální) práce jsou naplňovány skrze následující principy: 
 
1. Aktivizace = „probouzení“, rozvoj činorodosti, samostatnosti členů komunity při řešení sdílených problémů vedoucí k participaci a ke zplnomocnění; proces podněcování členů komunity ke změně pasivního postoje a přístupu v aktivní, posílení pocitu „mohu ovlivnit podmínky, které mají vliv na mou životní situaci“. Komunitní (sociální) pracovník vyhledává přirozené autority uvnitř komunity, prostřednictvím nichž získává informace a mapuje potřeby komunity, navazuje spolupráci, motivuje členy komunity k převzetí iniciativy a odpovědnosti, nalézání způsobů řešení problémů a hledá způsoby zapojení neaktivní části komunity.
 
2. Participace = „podílení se“, účast na rozhodování a na přímé realizaci opatření na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, města či mikroregionu. Participace zahrnuje široké spektrum aktivit. Horizontální participace na úrovni občanské společnosti může mít podobu zapojování lidí do sousedské a širší komunity, do diskuse nad důležitými opatřeními týkajícími se života v obcích. Vertikální participace („politická“) pak může zahrnovat účast lidí na procesech plánování, rozhodování, řízení, implementace a evaluace, podílení se na výkonu moci a sebeurčení (zapojování lidí do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni). 
 
3. Zplnomocnění = „předání“, přenechání komunity vlastnímu řízení ve chvíli, kdy již získala vliv nad podmínkami svého života; je výsledkem uschopnění a zkompetentnění členů komunity, kteří znají své problémy, jsou si vědomi svých zdrojů/silných stránek a mají schopnost a kapacitu jednat a dosahovat vliv (mají přístup ke komponentům moci - vědění, dovednosti, rozhodování, sítě a zdroje). Proces zplnomocnění probíhá skrze kritické uvědomění, participaci na lokálních záležitostech a partnerství zúčastněných aktérů. Výsledkem zplnomocnění je sdílení redistribuce moci.
 
4. Kolektivní/skupinová spolupráce = spolupráce se skupinami lidí, pro kterou je třeba vytvořit adekvátní podmínky (posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, vzájemná solidarita a pomoc, respekt k odlišnostem, dobrovolnost, rovnocennost, koncentrace na silné stránky lidí a komunit, otevřenost, informovanost, transparentnost, sebeorganizování na demokratických principech).  Komunitní (sociální) práce je přístup, který spojuje lidi dohromady a vede je k tomu, aby prostřednictvím efektivního využití vlastních zdrojů uměli nacházet řešení svých problémů, aby dokázali hájit své zájmy a jednat v zájmu celku s ohledem na individuální potřeby členů komunity. Ukazuje lidem, že jejich přání a problémy jsou podobné/stejné jako potřeby jejich sousedů, že se jedná o problémy, se kterými si jeden člověk poradit nedokáže, společnými silami je ale mohou zvládnout. 
 
5. Práce s místními zdroji, dosažitelnost úspěchů, udržitelnost výsledků a dosažených změn = zplnomocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů; koncentruje se na silné stránky lidí a je posilován zkušeností malých společných úspěchů více lidí, vytváří předpoklady pro  udržitelnost výsledků a dosažených změn.
 
6. Komplexní přístup = víceúrovňový, se zapojením různých aktérů, vyjednávání konsensu, využívání mnoha metod.
 
7. Zodpovědnost, sdílená zodpovědnost
 
8. Reflektivní praxe a celoživotní učení

Poradna v kostce nabízí klientům odborné sociální poradenství v jejich obtížné životní situaci. Poradenství je poskytováno ambulantně v Krásné Lípě. Poradnu vede JUDr. Hanzlíček, spolupracujeme s dalším právníkem v případech oddlužení. Nejčastěji řešenou zakázkou od klienta jsou dluhy, exekuce, ale také problematika bydlení a rodinné záležitosti. Tým doplňuje pracovní a kariérový poradce a terénní dluhový poradce

Požadujeme:

 • vysokoškolské, vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup
 • znalost sociálních služeb a standardů kvality
 • orientace v legislativě výhodou (dluhy, exekuce, NOZ, rodinné právo, sociální podpora, pracovní právo a další) 

Nabízíme:

 • částečný úvazek 0,5 (lze spojit s jinou vyhlášenu pozicí)
 • profesní rozvoj, zkušený tým, vzdělávání, supervize, dovolená navíc
 • nástup k 1. 5. 2018


Při pohovoru uchazeč předloží:

 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů

Odlehčovací služby

Kostka poskytuje terénní domácí péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Jedná se o samostatnou práci v domácnostech klientů ze Šluknovska, zejména o péči o seniory.

Požadujeme:

 • vzdělání - USO, kurz Pracovník v sociálních službách
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Vítáme:

 • zkušenost s péčí o seniory
 • praxi v sociálních službách

 Nabízíme:

 • úvazek zkrácený 0,3 - 0,5 (tj. 12-20 hod. týdně)
 • vzdělávání, supervize, profesní rozvoj
 • nástup 1.3.2018
 • zaměstnanecké benefity - dovolená 25 dnů, FKSP

 

Při pohovoru uchazeč předloží:

 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů