Odlehčovací službu podpořil NF AVAST

Odlehčovací službu podpořil NF AVAST
Publikováno: 4.1.2017 | Autor: admin

Prvním přispěvatelem na provoz sociálních služeb v roce 2017, konkrétně Odlehčovací služby, byl Nadační fond AVAST. Velmi oceňujeme, že jsme již v září 2016 mohli podepsat smlouvu.

Odlehčovací služby poskytujeme v regionu Šluknovského výběžku. Ti kdo v domácím prostředí pečují o osobu blízkou, např. o rodiče či prarodiče se sníženou soběstačností, si u Kostky sjednají naši službu. Proškolené asistentky zastoupí rodinu či pečující osobu v péči ve sjednaném rozsahu a čase. Pečující osoba pak může využít čas na nezbytný odpočinek, nákupy či návštěvu úřadů.

Díky péči rodiny a pomoci Odlehčovací služby může klient se setrvat v domácím prostředí.

 

Kazuistika: Uživatel muž ve věku 66 let,  o kterého trvale pečuje jeho žena, využívá odlehčovací služby od srpna 2014. Prodělal CMP, je na invalidním vozíku, učí se znova mluvit. Nutná je pomoc asistentek při přesunu na lůžko a toaletu, se sebeobsluhou a podáváním jídla.  Muž je také pod dohledem odborných lékařů. Jeho přáním je zůstat v péči rodiny a zlepšit verbální komunikaci. Díky práci našich asistentek, které dle pokynů odborníků procvičují s uživatelem verbální komunikaci, se jeho stav zlepšuje.  Slovní zásobu si uživatel pomalu rozšiřuje, začal psát i jednoduché věty dle probíraného tématu. Uživatele navštěvujeme 3-4 týdně, dle dohody s rodinou.   

 

Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké!