Retrostipendia Nadace Albatros

Retrostipendia Nadace Albatros
Publikováno: 1.2.2019 | Autor: admin

Ve spolupráci s Člověkem v tísni zprostředkováme výplatu Retrostipendií Nadace ALbatros. Cílem je podpořit dokončení studia konkrétní cílové skupiny.

Student a jeho rodina mohou vstoupit do programu po splnění určitých podmínek uvedených dále, vždy na základě písemné smlouvy. Student se v průběhu studia pravidelně setkává s pracovnicí Kostky. Poradenství je finančně podpořeno z dotace EU.

Termíny pro podávání přihlášek jsou stanoveny předem.

Kontaktní osoby: Kateřina Dančová, dancova@komunitnicentrum.com, mobil 775 441 238

 

Aktuálně ve studiu podporujeme 35 studentů, celkem jsme podpořili 79 studentů.

Podmínky pro zařazení do programu Retrostipendií

 1. Žadatel musí studovat na SŠ, OU nebo SOU (škola může být i soukromá). Zařazeny mohou být i děti z 9. tříd ZŠ, ale těch se první výplata týká až po 1. pololetí 1. ročníku SŠ, OU nebo SOU. Žadatel může být žákem Praktické školy a nastoupit na učební obor E, v tomto případě mu bude stipendium vypláceno pouze rok. Pokud přestoupí na učební obor H, může v programu Retrostipendií pokračovat.
 2. Aspoň jeden z rodičů žadatele nesmí mít vyšší dokončené vzdělání než ZŠ.
 3. Žadatel se musí zavázat, že se bude nejméně jednou za měsíc setkávat s pracovníkem partnerské organizace a konzultovat s ním svůj prospěch a docházku.
 4. Žadatelé z 9. tříd nesmí mít v pololetí žádné neomluvené hodiny a omluvená absence může být maximálně ve výši 25 %.
 5. Žadatelé z 9. tříd na pololetním vysvědčení nesmí mít žádnou pětku (hodnocení "nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.

Podmínky pro čerpání finančních prostředků

 1. Na pololetním vysvědčení a na každém dalším nesmí mít stipendista žádné neomluvené hodiny a omluvenou absenci maximálně 20 %.
 2. Na pololetním vysvědčení na každém dalším musí mít stipendista ze čtyř zvolených klíčových předmětů stupeň 3 (hodnocení “dobře”) nebo lepší.
 3. Na pololetním vysvědčení na každém dalším nesmí mít žadatel žádnou pětku (hodnocení "nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování
 4. V průběhu studia musí žadatel vstřícně spolupracovat s pracovníkem partnerské organizace a umožnit mu komunikaci se školou (za účelem monitorování plnění podmínek).
 5. Stipandist dokládá měsíčně účtenky v hodnotě 1.000 Kč

Pokud budou všechny tyto podmínky splněny a po předložení pololetního vysvědčení, obdrží stipendista 1000,- Kč. Následně, pokud bude plnit podmínky stipendijního programu, bude každý měsíc (mimo prázdnin) dostávat 1000,- Kč měsíčně.

Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít stipendista ze čtyř zvolených předmětů známku 1 ( hodnocení “výborně”) nebo 2 (hodnocení “chvalitebně”) a splní ostatní podmínky stipendia, získá studijní bonus 2000,- Kč.

Žákům 9. tříd zařazeným do programu stipendií, bude po splnění všech podmínek vypláceno stipendium od ukončení 1. pololetí na střední škole (únor 2018).

Cílem není samotná finanční podpora rodiny, ale zvýšení pravděpodobnosti, že takto podpořené dítě bude pokračovat v dalším vzdělávání.

 

Harmonogram dílčích aktivit

 • žadatel-student sepíše v roce 2016 s kontaktními pracovníky Kostky “Žádost o retrostipendium pro žáky středních škol“ a „Anamnézu stipendisty
 • žadatel-student si vybere 4 klíčové předměty. Předměty je třeba vybrat podle zaměření oboru (nemusí to být např. čeština, matematika…)
 • žádost je odeslána ke schválení
 • zákonný zástupce stipendisty, popřípadě zletilý stipendista podepíše s Kostkou Krásná Lípa “Smlouvu o poskytnutí stipendia”. Smlouva se uzavírá každý rok znovu („Dodatek ke smlouvě o poskytnutí stipendia“). Podporu můžeme poskytnout během celého studia.
 • stipendista doloží pololetní vysvědčení
 • když stipendista předloží pololetní vysvědčení a splní všechny podmínky stipendia, bude jeho rodičům vyplaceno 1000,- Kč (únor 2017). Po předložení účtenek (viz. níže) bude jeho rodičům vyplácen 1000,- Kč každý měsíc (mimoprázdnin). Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít ze čtyř vybraných předmětůznámku 1 (hodnocení “výborně”) nebo 2 (hodnocení “chvalitebně”) získá jednorázový bonus 2000,- Kč.
 • stipendista absolvuje minimálně 1x měsíčně setkání s pracovnicemi Kostky a předloží čtvrtletní hodnocení
 • Stipendista musí nejpozději k poslednímu dni v měsíci předložit pracovníkovi Kostky účtenky v hodnotě 1000,- Kč. Stipendium může být použito na úhradu nákladů spojených se studiem – školní pomůcky (oblečení, nástroje do školy), doprava do školy (měsíční kupon na veřejnou dopravu), platba školného, příspěvky SRPŠ, úhrada školních obědů, škola v přírodě, školní výlety, družina, zájmové kroužky. Dále náklady související se živobytím rodiny - platba nájmu a zálohy za energie. Stipendium nesmí být použito na splácení dluhů.
 • Pokud jsou podmínky splněny, Kostka vyplatí měsíční stipendium.

V roce 2016 byly osloveny všechny střední školy a učiliště v regionu Šluknovska. Informace byly prostřednictvím škol předány studentům. Dále byly informace zveřejněny na internetu.

Smlouvy jsou uzavírány po splnění vstupních podmínek. Po předložení vysvědčení a splnění podmínek je zahájena podpora. Za dobré výsledky na konci školního roku je vyplacena prémie. Následně jsou smlouvy prodlouženy na dlaší školní rok.

 

měsíc/rok počet žádostí počet smluv počet podpořených  7-8/2017 prémie aktuálně pokračuje
9/2016 19 19 19 8 16
2/2017 9 9 9 6  8
9/2017 24 21 21  - 21
2018   30 30   62
CELKEM 52 79  79 14  62 

 

V roce 2016 podalo žádost 19 studentů. Po doložení pololetního vysvědčení splnilo podmínky 16 z nich, byly uzavřeny smlouvy. Výplata stipendií byla zahájena od února 2017. Po ukončení školního roku 2016-2017 byla smlouva prosloužena 16 studentům. Prémii za dobré výsledky za vysvědčení 2017 získalo 8 studentů.

Na jaře 2017 bylo přijato dalších 9 žádostí. Z toho s 9 studenty byla uzavřena smlouva. Po ukončení školního roku 2016-2017 byla smlouva prosloužena 8 studentům. Prémii za dobré výsledky za vysvědčení 2017 získalo 6 studentů.

V září 2017 jsme opět oslovili školy a studenty. Žádost podalo dalších 24 studentůa další tři jsou v jednání. Dosud je uzavřeno 21 smluv. Výplata bude zahájena v únoru 2018 po předložení vysvědčení.

 

Celkem do října 2017 jsme na retrostipendia vyplatili 130.000 Kč, bylo uzavřeno 49 smluv. Aktuálně podporujeme 24 studentů.

Soubory ke stažení

clanky5395/letak_taxi_kostka2.pdf2 MBletak_taxi_kostka2.pdf
Autor: admin | vloženo: 09. 02. 2017, 15:41
Stáhnout
clanky5395/zadost_o_retrostipendium_2016__zs.doc22 KBzadost_o_retrostipendium_2016__zs.doc
Autor: admin | vloženo: 01. 11. 2016, 10:41
Stáhnout
clanky5395/zadost_o_retrostipendium_2016_ss.doc22 KBzadost_o_retrostipendium_2016_ss.doc
Autor: admin | vloženo: 09. 02. 2017, 15:41
Stáhnout
clanky5395/anamneza_-_osnova.doc11 KBanamneza_-_osnova.doc
Autor: admin | vloženo: 09. 02. 2017, 15:42
Stáhnout
clanky5395/retrostipendia_albatros_info_pro_skoly.pdf204 KBretrostipendia_albatros_info_pro_skoly.pdf
Autor: admin | vloženo: 09. 02. 2017, 15:42
Stáhnout