Aktuality

Archiv:

Milostivé léto v Kostce
14.10.2021 více zde

Milostivé léto v Kostce

Je sice podzim, ale akce pro lidi co dluží státu a státním institucím, je zde a má název Milostivé léto.

Poradenství Vám poskytne Poradna v Kostce Romana Cupalová 

Jsme členy Platformy pro včasnou péči
14.10.2021 více zde

Jsme členy Platformy pro včasnou péči

Včasná péče je ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu dětí od narození do 8 let a jejich rodin. Tyto aktivity cílí na všestranný rozvoj dětí ať již v jejich přirozeném prostředí, v předškolním centru, v mateřské škole či v prvních ročnících na základní škole. 

T - klub
12.10.2021 více zde

T - klub

V sobotu 9.10. se pracovníci s klienty vydali na soutěž Talent 2021 do Chomutova. Akci pořádala organizace Světlo Kadaň. Klienti byli po předchozím přihlášení pozváni na semifinále. Všichni poctivě trénovali v prostorách klubu. S pracovníky konzultovali texty písní i samotný zpěv. Přípravy byly náročné, ale vyplatily se. Konkurence byla veliká, přesto všichni naši talenti postoupili do finálového kola, které se koná na jaře příštího roku. Klientům moc gratulujeme. Jsme rádi, že je můžeme podpořit a pomoct jim plnit si své sny. Těšíme se na finále. Za NZDM Kateřina Tvrzníková, DiS.

Den otevřených dveří
4.10.2021

Den otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat na den otevřených dveří.

Výjezd rodin s Kostkou
4.10.2021 více zde

Výjezd rodin s Kostkou

Rodinám nabízíme prostor jednou za rok změnit prostředí, z jiného úhlu nahlédnout na svoje problémy, více se věnovat dětem, nabrat síly a získat cílenou podporu. Rodiče jsou podporováni ke změnám nefunkčních strategií řešení své situace a mají prostor na promýšlení si řešení svých problémů. Zaměřujeme se také na adaptaci rodin ve skupině, která spolu tráví čas na výjezdu. Jednotlivé rodiny mají příležitost se více poznat. Jedním z cílů je dosažení vzájemné spolupráce a podpory ve skupině, dosažení rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny, nalezení svého místa ve skupině.  Podporujeme rodiče a děti v zdravém sebevědomí, rozvíjeli se dle svých zájmů a posilovali rodinné vztahy. Výjezd je pro ně příležitost, jak si hned v praxi zkoušet to, co se učí. Zároveň si uvědomit, že nejsou sami a že ostatní rodiče řeší podobné situace a mají třeba otázky jako oni. 

Proto již počtvrté se třetí zářijový týden vydaly rodiny s dětmi a pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do malebné obce Doubice, do penzionu Hubertus, aby tam společně strávily a užily si pět dní. Jelo 7 maminek a 26 dětí.  Přálo nám počasí, a proto se program konal hlavně v přírodě.

Chtěli bychom také poděkovat za podporu těm, s kterými rádi na akci spolupracujeme:

  • městu Krásná Lípa za zapůjčení vozidla i s řidičem a přepravu rodin
  • personálu penzionu Hubertus Doubice za mimořádnou péči a vstřícnost, i za výborné zázemí
  • pracovníkům a klientům z komunity pro odvykání závislostí Teen Challenge za preventivní přednášku a besedu na téma alkohol, léky, drogy a jiné závislosti
  • Mgr. Stanislavu Opelkovi za supervize na téma rodičovství, vztahy v rodině, komunikace, role rodičů, vliv na rodinu při nástupu rodiče do výkonu trestu, přehazování kompetencí rodičů na děti, nezvládání výchovy u starších dětí i za individuální konzultace
  • Dagmar Hadravové za tvořivé výtvarné a rukodělné činnosti cílené na rozvoj kreativity, spolupráci mezi rodičem a dětmi a vzájemnou spolupráci v celé skupině
  • Městské policii Šluknov za prevenci zážitkovou formou
  • kolegyním ze služby SAS za profesionální vedení celé skupiny

Výjezd podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Ústecký kraj.

 

Se svolením Šárky Kolebaczové zveřejňujeme báseň, kterou na výjezdu složila.

 

Na výjezdu v Doubicích,

užíváme si legraci.

Zážitky nás neminou,

ze společných chvil s rodinou.

 

Co víc si jako máma přát,

než si společně s dětmi užívat.

Stavění domků, sportovní dny

a nespočet dalších aktivit.

 

Na těch pár dní moc vzpomínat budu,

než s naší Kostkou opět zas budu.

 

 

Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice Kostka Krásná Lípa p.o.

Talent
24.9.2021 více zde

Talent

Talent je název soutěže, kterou pořádá organizace Světlo Kadaň a.s. Je určená dětem a mládeži z nízkoprahových klubů, dětských domovů a výchovných ústavů. Cílem soutěže je, aby děti mohly ukázat svoje dovednosti v oblasti umělecké a hudební. Protože i my se domníváme, že na T-klub dochází řada talentovaných dětí, neváhali jsme a do soutěže se zapojili. Na T-klubu se našlo 5 odvážlivců, kteří se soutěže chtěli zúčastnit.                                            Příprava trvala celý měsíc. Nejprve bylo potřeba vyplnit přihlášku a zaplatit registrační poplatek. Pak začala opravdová dřina. Klienti si vybrali písně se kterými vystoupí. Pracovníci klubu s nimi procházeli texty, vysvětlovali jim jejich obsah a trénovali výslovnost. Klientům propůjčili aparaturu a prostory klubu k pravidelným zkouškám, na které dohlíželi a poskytovali jim zpětnou vazbu. Výsledkem více jak měsíc trvajících příprav byl včerejší den, kdy na klub přijeli pracovníci Světlo Kadaň a všechny klienty natočili. Pořízená videa budou zařazena do soutěže a nyní budeme napjatě očekávat výsledky. 

Za nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mgr. Adéla Galbavá

 

Milostivé léto pro dlužníky
23.9.2021

Milostivé léto pro dlužníky

Díky schválení takzvaného milostivého léta (dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. ) budou lidem, kteří spadli kvůli dluhům u státních institucí do exekuce, odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. Úrok z prodlení byl u některých plateb až 90% ročně, nebo se díky úrokům vyšplhal dluh za nezaplacenou pokutu u dopravního podniku až na 60.000 Kč. Na dlužníkovi bude pouze zaplatit jistinu a 900 korun exekutorovi za uzavření exekuce.  Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život. Tato jedinečná příležitost bude pro lidi dostupná od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Již nyní je možné si doporučeným dopisem od exekutora vyžádat vyčíslení nezaplacené jistiny.

Odborné sociální poradenství, Kostka Krásná Lípa p.o. tel. 777 925 302 nebo 777 291 359

I tento týden, na Amari, bylo o zábavu postaráno.
20.9.2021

I tento týden, na Amari, bylo o zábavu postaráno.

Děti si vyrobily z barevných papírů hady, hrály pantomimu tichou poštou. Společně jsme si uprostřed týdne upekli medový perník. Preventivním tématem bylo, jací zaměstnanci pracují ve škole, a co je ve školním řádu. A ani v tomto týdnu nesmějí chybět, při pátku, odměny. Xbox, tablety a jiné.
Amari klub i T-klubem se vrací k normálu
17.9.2021 více zde

Amari klub i T-klubem se vrací k normálu

Po bohatém prázdninovém programu, na který budeme chtít určitě navázat v době jarních prázdnin, se vracíme k běžnému školnímu provozu. Oba naše kluby již mají pouze odpolední otevírací dobu. Amari klub je pro děti do 12 let otevřen od pondělí do pátku v čase od 12:00-17:00 hodin. T-klub je otevřen pro děti od 12 let od pondělí do soboty v čase od 13:00-19:00 hodin.

Během září jsme ve spolupráci s místní školou podporovali starší děti v distanční výuce. S mladšími dětmi jsme v klubu hodně probírali, co je čeká ve škole, jaké mají mít pomůcky, s kým se ve škole budou potkávat, s čím za kým můžou jít. Seznamujeme je s předměty i s tím, co je jejich obsahem. Věnovali jsme se významu domácích úkolů a vhodným svačinkám. Neopomíjíme ani volnočasové aktivity, ať už sportovní či výtvarné.

 

Za nízkoprahové kluby Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa, p.o.

 

Co jsme dělali tento týden na Amari?
10.9.2021 více zde

Co jsme dělali tento týden na Amari?

 

V tomto týdnu jsme vyráběli masky a žraloky z ruliček od toaletního papíru. Začali jsme také s podzimní výzdobou klubu. Uprostřed týdne jsme si udělali domácí čočkovou polévku. V rámci prevence jsme si povídali o škole, školní tašce a jak se do školy připravovat. Nechyběla ani sportovní aktivita- turnaj ve stolním fotbálku. Dnes za odměnu xbox, tablety, kouzelná Albi tužka a další.

Za NZDM teta Vlaďka

Rychlá podpora setkávání
6.9.2021

Rychlá podpora setkávání

Česko – německý fond budoucnosti finančně podpořil Kostku Krásná Lípa a její program na setkávání dětí i dospělých, sociálně slabých rodin. Podpořeny jsou programy práce s dětmi, mládeží, ženami i rodinami. Kostka zorganizuje adaptační výjezd pro rodiny s dětmi, které prochází krizovou situací. Dále tvořivé dílny pro děti, klub pro ženy a nakoupí pomůcky pro přípravu dětí do školy. Cílem setkání je nejen se něco naučit, ale znovu si v bezpečném prostředí užívat sounáležitosti, vzájemné podpory a tvořivosti.
Včasná péče
31.8.2021 více zde

Včasná péče

Kostka je členem platformy pro včasnou péči. 

Jóga pro seniory
31.8.2021

Jóga pro seniory

Pod vedením Ireny Kubicové se jemně procvičovali senioři a seniorky v Domech se sociální službou v Krásné Lípě. Další lekce jógy budou navazovat i v říjnu 2021.

Péče o seniory v domácnosti
31.8.2021

Péče o seniory v domácnosti

Přijmeme kolegu či kolegyni do sociální služby Osobní asistence. Počet zájemců o zajištění domácí péče se zvyšuje, potřebujeme navýšit kapacitu našeho týmu. Mzda se přepočte dle výše úvazku, začínáme na úvazku 0,3. Pokud máte vzdělání a řidičák, hlaste se zde https://www.jobs.cz/rpd/1403188084/?searchId=e83a349d-a088-485a-9b2c-33ca93ac75a5&rps=233

Výletování s klubem
31.8.2021

Výletování s klubem

Protože k prázdninám patří také výletování, vyrazili jsme pěšky na Dymník a také na Tolštejn. Zkusili jsme různé výtvarné techniky jako malování akvarelovými barvami, malování na hrnečky. Také jsme zkusili vyrobit domečky pro skřítky.
Na klubu jsme za každého počasí, ať je hezky nebo prší, vždy je připravena nějaká aktivita. Přijďte si s námi užít zbytek prázdnin.