Gabriela Maškarincová

Publikováno: 8.11.2021 | Autor: Luňáková Kateřina

Pracovnice v sociálních službách.

O obsahu služeb poskytovaných Kostkou je již napsáno hodně. Dnes Vám představíme konkrétní lidi, kteří dané služby vedou a poskytují, kteří je svou každodenní prací vytváří, kteří přemýšlí o tom, jak nejlépe je poskytovat a jsou jako první v kontaktu s klientem.

Pracovnice v sociálních službách Gabriela Maškarincová – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

*Jak dlouho pracuješ v Kostce?

Poprvé jsem nastoupila do naší organizace v roce 2014- 2016. Návrat se konal v roce 2018- dosud.

                                                               

*Co pro tebe práce v sociálních službách, v Kostce, znamená?

Tuto práci jsem si vybrala proto, že jsem pociťovala smysl v této činnosti a potřebu pomáhat. Nabízí se mi vidět úspěch našich klientů, kde se snažíme o společenské postavení a jejich pocitu přijetí. Je mi dobře, když vidím, že naše práce a úsilí vést klienty k normálnímu životu se daří naplnit. Nebývá to u všech, ale alespoň některá část.

 

*Bez čeho se v práci neobejdeš?

V práci se určitě neobejdu bez mých kolegyň, které jsou mi oporou. Všechny si rozumíme a dokážeme spolu vycházet. To je pro můj vnitřní klid dost důležité. Ve špatném kolektivu bych nedokázala pracovat.

 

*Co je tvou pracovní náplní a co na tom máš ráda?

Mou náplní je pracovat s klienty na jejich záležitostech. Pomáhat jim v jejich životních situacích- vyslechnout je, dát jim zpětnou vazbu, směřovat je k jejich kvalitnímu životu, pomáhat se školou. Nejraději ze všeho, co jsem vyjmenovala pro mě, je pomáhat s přípravou do školy, protože zde je vidět zlepšení klientů, a to mi dává největší smysl. Je mi příjemné vědět, že pochopili to, co před tím nikoliv. Zároveň se projevuje jejich snaha a radost. Kdybych měla celkově shrnout vše, co jsme napsala, tak dobrý pocit mám také z toho, když vím, že někteří klienti, kteří jsou jinak vedení doma od své rodiny, co se týče studia a zaměstnání, že jejich cílem je právě studovat a pracovat. U toho jasně vidím, že naše práce v tomto ohledu měla smysl.

 

*Jaké zvíře tě nejlépe vystihuje?

Pes

 

*Použij tři slova, kterými bys popsala tým služby, kterou vedeš?

Žádný tým nevedu

 

*Ovlivňuje tě tvé hvězdné znamení v práci a jak?

Určitě ano. Jsem věrný typ. Jsem spolehlivá a férová. Nesnesu nespravedlnost, ať se týká mě samotné, nebo mých blízkých.

 

*Jaký název filmu/seriálu by vystihoval tvou práci v Kostce?

To záleží na situaci. Někdy je to chaotické- Slunce seno a pár facek, jindy klidné- Saturnin.

 

 

*U čeho nejraději relaxuješ?

U televize s čokoládou. U tance