Michaela Anderlová

Publikováno: 4.11.2021 | Autor: Luňáková Kateřina

Pracovnice v sociálních službách

O obsahu služeb poskytovaných Kostkou je již napsáno hodně. Dnes Vám představíme konkrétní lidi, kteří dané služby poskytují, kteří je svou každodenní prací vytváří, kteří přemýšlí o tom, jak nejlépe je poskytovat a jsou jako první v kontaktu s klientem.

Pracovník v sociálních službách Michaela Anderlová - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Jak dlouho pracuješ v Kostce?

V Kostce pracuji 3 roky.

Co pro tebe práce v sociálních službách, v Kostce, znamená?

Práce v sociálních službách je pro mě srdcová záležitost. Už jako malá holka jsem pomáhala slabším. Pamatuji si, jak jsem se ve třídě poprala se spolužákem, který šikanoval jednu holčinu. Pomáhat lidem je mým DNA a práce v Kostce mě naplňuje a jsem ráda za její přátelské zázemí.

Bez čeho se v práci neobejdeš?

V práci se neobejdu bez trpělivosti a laskavosti k druhým lidem. Práce s lidmi je velmi náročná, a protože jezdíme po celém Šluknovském výběžku, neobejdu se bez služebního vozu. Ten mě také zachrání, když si potřebuji hlasitě zanadávat, nebo se uklidnit při emocionálně vypjatých situacích. Uvítala bych černá skla, aby mě u toho ještě nikdo neviděl :-D. Samozřejmě bych se neobešla bez svých kolegyň, se kterými se můžu poradit a probrat pracovní situace.

Co je tvou pracovní náplní a co na tom máš rád/a?

Má pracovní náplní je pomáhat rodinám s dětmi, které se ocitly v nějaké krizové životní situaci a potřebují podpořit. Na mé práci mám ráda různorodost. Každý den mě čeká něco jiného a ráda se peru s novými výzvami.

Jaké zvíře tě nejlépe vystihuje?

Když jsem na internetu hledala povahy zvířat, které by mě mohly vystihnout. Narazila jsem, na zvíře Surikata. Její přezdívka je také pouštní hlídka. Surikata je zvíře, které se neustále staví na zadní a hlídkuje své teritorium a chrání svou rodinu, tým a pomáhá tak zabránit případnému nebezpečí.

Ovlivňuje tě tvé hvězdné znamení v práci a jak?

Hvězdné znamení mě v práci určitě neovlivňuje. Co mě jistě ovlivňuje, je má víra v Boha, která mi stále připomíná rčení: chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě a žij každý den tak, jako by byl tvůj poslední. To si myslím, že mluví za vše J

Jaký název filmu/seriálu by vystihoval tvou práci v Kostce?

Napadá mě pouze má oblíbená pohádka Dařbuján a Pandrhola, která svým obsahem vystihuje přesně to, že každý člověk má svojí hodnotu, bez ohledu na to, v jakém je postavení.

U čeho nejraději relaxuješ?

Nejraději relaxuji u skleničky dobrého vína se svým manželem a ráda chodím na procházky do lesa.